Wednesday, April 29, 2009

Vårt skrivbord!

Reaktioner: 

Väl på plats på ramböll idag visade det sig att vårt skrivbord förflyttas till den yttre korridoren samt placerats i en ytterst oergonomisk position.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?