Sunday, May 17, 2009

Alkoholhästen

Reaktioner: 

Helt plakat. Stenpackad. Aprak. Snorfull. Helt kalas! Allt stämmer på alkoholhästen

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?