Thursday, May 14, 2009

Blåtofsen hångel

Reaktioner: 

Fyra pers intygar. Micke har hånglat!

1 comment:

Något som bör tilläggas?