Thursday, June 18, 2009

Värsta fienden nedlagd

Reaktioner: 

Värsta fienden när man jobbar på skäret är de gigantiska måsar som terroriserar uteserveringen. Idag slog chefen tillbaka. Finns inte en mås som överlever hans tävlingsluftgevär.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?