Wednesday, July 8, 2009

Brevet från en öm moder

Reaktioner: 

Kollega erhöll ett snigelbrev av bästa kvalisort från mor sin. Fick en liten lista med goda råd på baksidan

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?