Wednesday, October 7, 2009

Brist på falsk ödmjukhet

Reaktioner: 

Sitter i datasalen (VÖ 32 denna gång) och pluggar Cultures and organizations. En del av boken handlar om vad olika kulturer anser vara grunden till varför just deras organisation har formats. T.ex. generellt sett så brukar organisationer från USA mena på att det fanns ett marknadsbehov vilket då fick någon att starta ett företag. Vidare så anser Britterna att de ofta hade ett välfungerande system vilket i sig utgjorde grunden och i listan hittar vi fina ord som familj, jämlikhet, konsensus, makt och ordning.
Japanerna skiter i att visa falsk ödmjukhet, vet man att man är bäst så behöver man inte skämmas för att visa det. Grunden till alla organisationer i Japan är..... just det, Japan itself.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?