Tuesday, October 20, 2009

Ironman

Reaktioner: 

Innan hushållet införskaffade en ironman var det undertecknad som fick den stora äran att stryka alla skjortor för hand. Ironman, du har gjort mitt liv så mycket lättare!

1 comment:

Något som bör tilläggas?