Thursday, December 24, 2009

Årlängs torg

Reaktioner: 

Politikerna i det lilla samhället årjäng har gjort ett livet misstag. I sin iver över att bygga ut stadshotellet råkade de lova byggföretaget bygglov på valfri tomt i kommunen. Det norska byggföretaget kände riktigt hur de gjorde ett suveränt klipp när de helt sonika valde stadens torg. Numera finns det inget torg, det finns ett hyreshus som snart ska rivas på grund av sin olyckliga placering. Årjängs politikers olyckliga placering på bestämmande position har däremot redan rättats till. Hoppas de nytillsatta fungerar bättre på sin post.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?