Thursday, January 14, 2010

Inte PK

Reaktioner: 
Man kanske borde införa ett nytt koncept gällande krya på dig kort, väl lämpliga för försäljning i kiosken vid sjukhusen. Den uppmuntrade texten "Ring när du vaknar" passar utmärkt för att ingjuta ett snabbare tillfrisknande för den nära och kära komapatienten. PK är så 2009.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?