Tuesday, January 26, 2010

Skyffla snö

Reaktioner: 

Här ser vi ett exempel på två olika åkstilar. Höffner som åker snitsigt, fort och ganska elegant ändå. Loppan som skyfflar snö för glatta livet och av någon anledning har knutit fast scarfen på staven. Inte konstigt att vissa backar suger i benen när man har tagit med sig all befintlig snö ner till botten.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?