Wednesday, March 24, 2010

30 K

Reaktioner: 

Larsa ringde kort åtföljt av ett brev som damp ner i brevlådan. Energi- och miljötekniska föreningens stiftelsers stipendiepris till unga forskare år 2010! Förutom en avsevärd ökning av mina finansiella resurser så är det prisutdelningsceremoni och efterföljande middag på tekniska museet i Stockholm.
Ung forskare, prisutdelningsceremoni. Närmare Nobelpriset än så här kommer jag nog aldrig komma
Glöm aktie- och råvaruhandel, för att bli rik är det uppsatsskrivning som gäller!


No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?