Tuesday, March 23, 2010

Jim Rogers

Reaktioner: 

Vem vill inte vara som råvarumarknadens rockstar Jim Rogers med entourage i jetplan? Fick en bok så 2018 är det slut med kollektivtrafik för min del.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?