Tuesday, March 16, 2010

Villa uppochner

Reaktioner: 

Det första av våra hotelrum i New Castles lite mer "äventyrliga" områden visar prov på brittisk byggkonst. Räta vinklar var lika vanliga som snöleoparder i Mexico och hade en temperatur som var anpassad till Grönlands Inuiter. Visade sig senare att det berodde på att fönsterna inte gick att stänga, tur att man är viking.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?