Wednesday, May 5, 2010

Störande momentet

Reaktioner: 

Vår extra, vårbleka medlem vill också vara med i gruppen. Tyvärr är han lite distraherande för vissa under vårt soliga grupparbete....

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?