Tuesday, June 22, 2010

Snacks... check!

Reaktioner: 

Saker flyttas från A till B för att sedan flyttas till slutpunkt. När vi placerade sakerna i Cattas bil över natten funderade vi över vad som kunde vara mest stöldbegärligt. Enligt oss två var det lätt lådan med chips. Den hamnade längst in i bagagen.... just to be safe. Enligt devisen "om jag var tjuv, vad skulle jag ta?" är det ganska tydligt vart vårt fokus ligger. 

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?