Friday, September 17, 2010

Carrrrl Bildt

Reaktioner: 

"I grrrrrunden...". Carl Bildt vet hur man levererar och inte gör sin stora stora publik besviken. Han pratar järnmalm, nanoteknologi, tydliga perspektiv och kinesisk frammarsch. Världsledande är Sverige tydligen på flera områden också. Ser ljust ut faktiskt.

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?