Tuesday, December 8, 2009

Fjäskifjäskilaban

Reaktioner: 

Jag vet vem jag ska låta rätta mina engelska texter fler gånger. Här har vi en medhjälpare som kan förmedla en bra tankegång att ha med sig i arbetet...

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?