Tuesday, December 8, 2009

Brist på rutin

Reaktioner: 

Varför blir det plötsligt kö till Cafe Sigurd? Kön står still, folk börjar se lite stressade ut och rör oroligt på sig. Hur ska man hinna köpa kaffe på rasten?

Framför mig står en person med av svårdefinierbart kön och beställer en capuccino.
Undrar hur tankegången ser ut:
- Få se, det är ganska lång kö och folk ser lite stressade ut. Personalstyrkan består av en person med andra ord föreligger ingen risk att någon annan kan ta över kassan och hjälpa nästa. Siutationen är perfekt! ... "En capuccino tack"!

Jag är trött på att komma sent på grund av fjollkaffet! På Chalmers dricker man beskt överkokt kaffe. Assimilera mera!

No comments:

Post a Comment

Något som bör tilläggas?